×
แจ้งรับบริการทางออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบ One Stop Service >>คลิ้ก<<

ระบบบริการออนไลน์ E-Service

Avatar

ระบบ One Stop Service

ประชาชนสามารถขอรับบริการสาธารณะและแจ้งร้องทุกข์ร้องเรียน สามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้ด้วยตนเอง

ใช้บริการ

Avatar

ฐานข้อมูลตำบลออนไลน์

บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (gis) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ใช้บริการ

Avatar

ระบบชำระค่าจัดเก็บขยะออนไลน์

ประชาชนสามารถชำระค่าจัดเก็บขยะผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ใช้บริการ

ผลการดำเนินการตามคำร้องในระบบ oss


วันที่แจ้ง
เลขคำร้อง
เรื่อง
สถานะ
29 มิ.ย. 2565  1154/2565 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1153/2565 ขอเปลี่ยนไฟกิ่งจากแผงโซล่าเซลเป็นหลอดนีออนธรรมดา อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1152/2565 ขอน้ำเพื่ออุปโภค รับเรื่องรอการดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1151/2565 ขอเปลี่ยนไฟกิ่งจากแผงโซล่าเซลเป็นหลอดนีออนธรรมดา อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1150/2565 ขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยผู้สูงอายุ นางอุรวี พิจอมบุตร อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1149/2565 ไฟสาธารณะดับ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1148/2565 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเนินชะลอความเร็ว หมู่ 7 อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1147/2565 แจ้งหอพักทิ้งขยะเรี่ยราด อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1146/2565 ตัดวัชพืชข้างถนน ซอยศรีศุกรี14 อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 มิ.ย. 2565  1145/2565 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ หมู่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการนายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
โทร. 053-276491 ต่อ 886
ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ
053-276491 ต่อ 887


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศราคากลาง

Untitled Document
ข่าวกิจการสภา

Untitled Document
จัดซื้อจัดจ้างEGP

เลือกประเภทที่แสดง
วันที่ประกาศ ประเภท รายการ
27 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
27 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
24 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 40-0519 เชียงใหม่ (หมายเลขครุภัณฑ์ 002-55-0003) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
23 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji xerox S๒๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถราง (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0013) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านตำหนัก และหมูที่ ๔ บ้านท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
16 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
15 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
15 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
15 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำประตูฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
15 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
14 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
14 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์แบบฝ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
13 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
13 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดวอลเปเปอร์ และติดแผ่นกันเปื้อน บริเวณห้องประชุม ๘๐ พรรษารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
8 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดห้องประชุม ๘๐ พรรษารวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
7 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
7 มิ.ย. 2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
7 มิ.ย. 2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
7 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมา รื้อ ซักทำความสะอาด พร้อมติดตั้งผ้าม่านของห้องประชุม ๘๐ พรรษารวมใจ และอาคารหอประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
7 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
6 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
6 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
6 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
1 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
31 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
31 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
31 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
30 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ชนิดกลม พร้อมบ่อพักคสล.และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรัตนสาขาซอย 4 (ฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
30 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
27 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
27 พ.ค. 2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
26 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
26 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
26 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝารางขนาด 0.20x0.20 ม. ยาว 1.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสา จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนรัตนสาขาถึงถนนศรีศุกรี หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
24 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
24 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
24 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 3927 ชมเลขครุภัณฑ์ 602-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
24 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง เลขทะเบียน ตค 834 เลขครุภัณฑ์ 018-51-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
24 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
24 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสามล้อบรรทุกหลังอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
23 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ผร-๔๗๗๔ เชียงใหม่ (นที ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-64-0090) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเหล็กดัดสำหรับอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
19 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณภายในตำบลแม่เหียะ จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
19 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ แผงกั้นห้องรื้อถอนได้ (Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
19 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่าง บริเวณสนามเปตอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขทะเบียน กน 2302 ชม เลขครุภัณฑ์ 001-43-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-0011 และน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-65-0093 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ยค 1485 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง รถตู้พยาบาล ทะเบียน กพ-1669 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ผก 8620 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกเทท้ายคอกสูง ทะเบียน 83-2194 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมกระเช้า ทะเบียน 82-0483 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ งานปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
17 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถแบคโฮ พีซี 50 พร้อมน้ำมันและคนขับ งานปรับปรุงที่จอดรถ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
12 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
11 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
11 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมเสาเดี่ยว ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
11 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
11 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
10 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ผร-๔๗๗๔ เชียงใหม่ (นที ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
10 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ผษ-๙๕๓๒ เชียงใหม่ (นที ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
10 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ผษ-๗๒๕๕ เชียงใหม่ (นที ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
10 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณหมู่ที่ ๕, ๗ และ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
9 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay แอสฟัทติกคอนกรีต บริเวณถนนอุโบสถถึงสะพานฝายเสือแผ้ว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
5 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงป้ายจราจร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
5 พ.ค. 2565 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
3 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
3 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการติดตั้งผ้าม่านอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
29 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานสำนักงาน รถเข็น 3 ล้อโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
28 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
28 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
28 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
27 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
27 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
27 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
26 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมฆราประชาบำรุง หมู่ที่ 5 ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 121 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
26 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ยค-1485 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-62-0255.1,416-54-0099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
25 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
25 เม.ย. 2565 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนรัตนสาขาถึงถนนศรีศุกรี หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
25 เม.ย. 2565 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนรัตนสาขาถึงถนนศรีศุกรี หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
21 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำคู่มือชำระภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
21 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำคู่มือชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
20 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟสามเหลี่ยม จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
19 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผธ-๘๗๘ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
18 เม.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


กิจกรรม


คลิปวีดีโอแนะนำเทศบาลเมืองแม่เหียะ(15.28 นาที)

สัมภาษณ์พิเศษนายกเทศมนตรี (13.46 นาที)

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก (4.45 นาที)

โครงการจ้างงานนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (5นาที)

MV 3 อาร์สา - ติ๊ก ชิโร่ (4.27นาที)

สกู๊ป แม่เหียะเมืองอัจฉริยะ (3.5นาที)

BACK OFFICE

Copyright © 2022 เทศบาลเมืองแม่เหียะ All rights reserved