" เมืองแม่เหียะ ไร้สี สามัคคีปรองดอง "   ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแม่เหียะ บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 053-805182
เลขคำร้อง : 35
วันที่แจ้ง : 2 พ.ค. 2556 เวลา : 20:35:54

เรื่อง : ตลาดแม่เหี๊ยะ..../ถ.คันคลองชลประทาน-แม่เหี๊ยะ
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลการดำเนินการ
 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183   E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 www.maehia.go.th