เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญร่วมกิจกรรมรรรงค์ทำความสะอาดชุมชนและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 80พรรษา รวมใจ และพื้นที่หมู่ที่ 1 -10

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ต้อนรับนายกรัฐมตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้งจากอำเภอเมือง และอำเภอข้างเคียง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากนั่นเดินทางเยี่ยมชมโรงคัดแยกผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ เยี่ยมชมร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง รวมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 มอบหนังสือโครงการป่าชุมชน มอบเครื่องจักรกลการเกษตร มอบโล่รางวัลการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้แก่อำเภอที่ลดจำนวนการจุดความร้อนได้มากที่สุดของ จ.เชียงใหม่ กล่าวทักทายและพบปะประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ และผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

เทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมลุย ตลอด 24 ชั่วโมง


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ภายใต้การนำของนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ ท่านศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองแม่หียะ  ณ อาคารหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในงานมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทน อสม. จากทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะและพื้นที่ใกล้เคียง ในการดูแลผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติและอุบัติภัยต่างๆ ให้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ดูแลระหว่างนำส่งสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราความพิการและอัตราการเสียชีวิต

หลังจากพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะเสร็จสิ้น ท่านศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบ MOU ด้านสาธารณสุขให้แก่ กลุ่มอสม. ตัวแทนจากทุกหมู่บ้านในตำบลแม่เหียะ พร้อมทั้งบ่อยแถวขนวบรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายุงลาย ของกลุ่ม อสม. ในตำบลแม่เหียะ อีกด้วย

นายกฯเมืองแม่เหียะ รับรางวัล ดาวเมขลา นักบริหารองค์กรท้องถิ่นดีเด่น

นายกฯเมืองแม่เหียะ รับรางวัล ดาวเมขลา นักบริหารองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ที่ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดาวเมขลา ประจำปี 2559 ในสาขา นักบริหารองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ภายใต้โครงการ รวมใจสื่อมวลชน จงรักภักดี ทำดีเพื่อในหลวง ราชินี ปีมหามงคล ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เป็นผู้มอบ โดยคัดเลือกจากผู้ที่ทำดีเพื่อแผ่นดิน ทั่วประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนดีเด่น ดาวเมขลา ประจำปี 2559 เป็นการจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ดาวเมขลา ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในปีมหามงคลที่พระบาทพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงเมตตาเป็นห่วงเป็นใยประชาราษฏร์มาอย่างยาวนาน คณะผู้จัด จึงมีความตั้งใจจัดงานในปีมหามงคลนี้ รวมใจสื่อ ทุกแขนงสาขา ร่วมมีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัล ดาวเมขลา จากเดิม รางวัลนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็นรางวัลสำหรับ ดารา สื่อวิทยุโทรทัศน์ เท่านั้น แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษปีมหามงคล คณะผู้จัดมีแนวคิดว่าอยากสร้างความสามัคคีรวมตัวสื่อมวลทำดีเพื่อพ่อหลวงและ องค์ราชินี ของเราจัดสรรรางวัล ตุ๊กตาทอง ตุ๊กตาเงิน แด่ บุคคลที่ทำดีเพื่อแผ่นดิน ดารา และสื่อมวลชน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ รวมใจถวายเพื่อพ่อหลวง โดยรางวัลจะมอบให้แด่ผู้มีเกียรติแบ่งมอบเป็น 2 รอบ รอบที่1 รอบบ่าย ได้รับเกียรติ จากหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ รอบที่สอง ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในโครงการ และ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการ และประธานในการมอบรางวัล ดังกล่าว นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับว่าเกียรติประวัติต่อการทำงานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ในสาขา บุคคลที่ทำดีเพื่อแผ่นดิน ต้องคัดสรรบุคคลที่มีผลการด้านการพัฒนาแผ่นดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชน และสื่อมวลชน มาโดยตลอด ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตนเอง ได้มีกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเมืองแม่เหียะ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน อีกด้วย