เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
มาร่วมกันทำรองเท้า เพื่อสุขภาพ ด้วยนะคะ
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่