เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์~ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนตำบลแม่เ้หียะ
ขอเชิญ ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 และพิธีสรงน้ำประธาน จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ
และวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ร่วมพิธีสรงน้ำประธาน เวลา 13.19 น. ณ วัดพระธาตุดอยคำ
บริการทำหมันสุนัขและแมว
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 รับ 60 ตัว/วัน
ลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหียะ 053-276491 ต่อ 402

ร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งและหญ้าแฝก โดยรอบ ณ บริเวณบึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และตำบลใกล้เคียง ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่,อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย,นักเรียน, นักศึกษา.ชาวตำบลแม่เหียะ ,อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย ท่านประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งและหญ้าแฝก โดยรอบ ณ บริเวณบึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ,เชิงวัดพระธาตุดอยคำและฌาปนสถาน ม.๑,๑๐ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่า เพื่อพ่อ ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ สองฝั่งดอย

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และตำบลบ้านปง ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่,อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย,นักเรียน, นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้,เครือข่าย ทสม.ชาวบ้านแม่เหียะในและบ้านปง ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่า เพื่อพ่อ ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ สองฝั่งดอย ณ บริเวณยอดดอยกอมเขตติดต่อตำบลแม่เหียะและตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่