เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญร่วมกิจกรรมรรรงค์ทำความสะอาดชุมชนและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 80พรรษา รวมใจ และพื้นที่หมู่ที่ 1 -10

โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย

ทม.แม่เหียะ เปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย                                  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงเสียงประชามติ 

          ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายตำบล                 แม่เหียะ สถานศึกษาในตำบลแม่เหียะ รวมไปถึงห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ ที่จัดส่งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ออกเสียงในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติโดยพร้องเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล                          

ต้อนรับนายกรัฐมตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้งจากอำเภอเมือง และอำเภอข้างเคียง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากนั่นเดินทางเยี่ยมชมโรงคัดแยกผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ เยี่ยมชมร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง รวมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 มอบหนังสือโครงการป่าชุมชน มอบเครื่องจักรกลการเกษตร มอบโล่รางวัลการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้แก่อำเภอที่ลดจำนวนการจุดความร้อนได้มากที่สุดของ จ.เชียงใหม่ กล่าวทักทายและพบปะประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ และผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล