เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

ประกาศกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามคม 2559 เริ่มพิธีเวลา 06.30 น.หน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ การฟ้อนเทียน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในงาน พร้อมผู้แทนสื่อมวลชน,หน่วยงาน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ร่วม พิธีย่ำฆ้อง กลองระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาตามโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 22.00 น. หลังจากมีการประกาศอันเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วม พิธีย่ำฆ้อง กลองระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาตามโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และทั่วโลก ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยาประธานในพิธี พร้อมนายอำเภอเมืองเชียงใหม่,หน่วยงานทหาร ตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่