เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
เทศบาลเมืองแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนตำบลแม่เ้หียะ
ขอเชิญ ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 และพิธีสรงน้ำประธาน จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 15 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ
และวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ร่วมพิธีสรงน้ำประธาน เวลา 13.19 น. ณ วัดพระธาตุดอยคำ
บริการทำหมันสุนัขและแมว
ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 รับ 60 ตัว/วัน
ลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหียะ 053-276491 ต่อ 402
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ขอเชิญประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร สืบสานตำนานขนมไทย บุหงามงคล สร้างชุมชน ลดปริมาณขยะ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด นะจ๊ะ)