เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ,ร่วมรดน้ำดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการต่อมาพร้อมด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรดน้ำดำหัว ท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และภริยา
ต่อมาเวลา 14.30 น.ร่วมขบวนรดน้ำดำหัว ท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
15 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลแม่เหียะ และใกล้เคียงร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
11 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมปล่อยขบวนนักเรียน/นักศึกษาทำงานภาคฤดูร้อน ออกทำกิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล รับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
11 เมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ ตำรวจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งจุดอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน ,จุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
10 เมษายน 2560

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ ร่วมถวายต้นคัวตานงาน สรงน้ำพระธาตุวัดต้นปิน และ ฉลองกุฏิสงฆ์(ปอยหลวง)พร้อมคณะศรัทธา หัววัด โดยท่าน พระครูอาภัสรัตนธาดา เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ เจ้าอาวาสวัดต้นปิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
07 เมษายน 2560

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เหียะ ดร.ราตรี สิงคมณี ร่วมงาน สรงน้ำพระธาตุวัดต้นปิน และ ฉลองกุฏิสงฆ์(ปอยหลวง)พร้อมคณะสงฆ์ โดยท่านหลวงปู่ทอง พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๗ พระครูอาภัสรัตนธาดา เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ เจ้าอาวาสวัดต้นปิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
06 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมรายการข่าว จากสำนักข่าว NBT เชียงใหม่ เรื่องศูนย์ดำรงธรรมต้นแบบ และการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองแม่เหียะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
05 เมษายน 2560

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร ร่วมปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ในตำบลแม่เหียะ ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
04 เมษายน 2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นาย จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะทำงาน ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวิชาการและนวัฒกรรมของดีเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ "เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง " ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่
22 มีนาคม 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลแม่เหียะ ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมภัตตาคาร อาหารจีน ตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเขียงใหม่
09 มีนาคม 2560

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดนิทรรศการชุมชนต้นแบบความดี สืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชา โดย จัดบูท ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยท่าน วิษณุ เครืงาม รองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ จังหวัดเชียงใหม่
01 มีนาคม 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจับรางวัล ตามโครงการชำระค่าธรรมเนียมขยะทั้งปีมีรางวัล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทางงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่เหียะจะได้ติดต่อกลับและประกาศรายชื่อ เพื่อรับมอบของรางวัลต่อไป..
01 มีนาคม 2560

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายและรั้วโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.19 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายชุมชนและพสกนิกรเมืองแม่เหียะ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 18.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ตำบลแม่เหียะ ร่วมโครงการรณรงค์ Big Cleaning Day และพธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)เชียงใหม่สู้ภัยไข้เลือดออกปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
17 กุมภาพันธ์ 2560

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2