เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามคม 2559 เริ่มพิธีเวลา 06.30 น.หน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ การฟ้อนเทียน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในงาน พร้อมผู้แทนสื่อมวลชน,หน่วยงาน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมประจำเดือนสัญจร เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในการประชุม ณ ห้องธนาวรรรณเทศบาลเมืองแม่เหียะ
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะร่วมประชุม
"แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ"
โดย มี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดประชุม " ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร.
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง.เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีและร่วมปั่นจักรยานในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ และการเต้นแอโรบิค ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง.เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมผู้ประกอบการหอพักและห้องเช่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ข้าราชการเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี พัฒนา ทำความสะอาด ทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ณ จุดรับผิดชอบ กิโลเมตรที่ 13-14 ทางขึ้นพระตำหนัก.
23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.39 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา.ตัวแทนหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร พสกนิกรตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พสกนิกรตำบลแม่เหียะ ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
15 ตุลาคม 2559

วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมรับฟังบรรยาย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร โดยท่าน วิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
08 ตุลาคม 2559

วันที่ 10ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู้นำชุมชน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำองค์กรเครือข่าย,อสม,อพม, สาวรำวง,ชมรมผูสูงอายุ, สตบ.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ ร่วมต้อนรับคณะประเมินรางวัลพระปกเกล้า รอบสุดท้าย ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ, โรงเรียนผู้สูงอายุ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
10 ตุลาคม 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น.  นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินธรรมาภิบาล ประจำปี 2559

15 กันยายน 2559

วันที่13 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
13 กันยายน 2559

ทม.แม่เหียะ เปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย                                  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงเสียงประชามติ 

          ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายตำบล                 แม่เหียะ สถานศึกษาในตำบลแม่เหียะ รวมไปถึงห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ ที่จัดส่งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ออกเสียงในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติโดยพร้องเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล                          

04 สิงหาคม 2559

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวดชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ ณ วัดสิริมังคลาจารย์(วัดตำหนัก)
27 กรกฎาคม 2559

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะร่วมพิธีเลี้ยงดง ประจำปี 2559 ณ ลานเลี้ยงดง ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
18 มิถุนายน 2559

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2