เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)        จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่,สารภี,สันกำแพง,สันทราย,ดอยสะเก็ด,แม่ริม และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีท่านปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และยังมีท่านสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจากอปท.ต่างๆ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เครื่องสักการะ
         โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ กล่าวคำราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448


18 มีนาคม 2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา10.30 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์กระดาษสาประดิษฐ์จากวัสดุ ธรรมชาติ ณ โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
11 มีนาคม 2559

วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ ท่าน ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนองค์กร ผู้นำชุมชน เครือข่ายฯพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลแม่เหียะ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
07 มีนาคม 2559

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเปิดโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ
29 กุมภาพันธ์ 2559

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 59) นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร สภาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับท่านพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านศรัณญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ จากองค์กรปกครองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (kick off) ณ ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ทั้งนี้ยังมีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่โดยการนำทีมของท่านศรัณญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่นำชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้ง 9 ตำบล ทำแนวกันไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุยที่ 4 (แม่เหียะ) อีกด้วย
16 กุมภาพันธ์ 2559

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จับกิจกรรม จับรางวัล"ชำระค่าขยะทั้งปี มีรางวัล" โดยมีท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพาน จำนวนมาก
14 มกราคม 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดยท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน จัดงานวันเด็กเมืองแม่เหียะขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้แก่เด็กในตำบลและนอกตำบลแม่เหียะ ในงานมีกิจกรรมการละเล่น และการออกบูธของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม อาทิเช่น ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศิริลักษณ์บริบาล ซุ้มอาหารที่ผู้สนับสนุนมากมาย รวมทั้งของขวัญ ของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีต่างๆๆ ที่ส่งมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆได้อย่างมีความสุข
11 มกราคม 2559

   เทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ จุดสกัด หมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนเดินทางสัญจรโดยใช้รถใช้ถนนเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก
 จากนั้น ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เดินทางมายังเชิงวัดพระธาตุดอยคำเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร่วมถึงพบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะปู่แสะ ย่าแสะ และหลวงพ่อทันใจ ในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่                            

29 ธันวาคม 2558

วันพ่อแห่ง เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปี 2558

วันที่ 5 ธันวามคม 2558 ที่ผ่านมา ท่านายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศเมืองแม่เหียะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวมกันจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในช่วงเช้ามีพิธีถวายราชดุดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบโล่พ่อดีเด่น และลูกกตัญญู รวมทั้งสิ้น 45 ท่าน จาก 26 ชุมชนในเขตตำบลแม่เหียะ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในช่วงค่ำ ท่านายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศเมืองแม่เหียะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ อุทยานหลวงราชพกฤษ์ พร้อมรับชมการจุดพลุ 99 ชุด อีกด้วย

08 ธันวาคม 2558

 ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ ประจำปี 2558
 ซึ่งงานดังกล่าว ท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จัดขึ้นในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการโชว์ และการประกวดรำวงย้อนยุค การชกมวย การแสดงดนตรีของวงดนตรีจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มัฉาพาโชค การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันวู๊ดบอล รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายสินค้า และการออกบูธสุขภาพ บูธของโตโยต้า ซึ่งประชาชนให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคักครั่ง 
30 พฤศจิกายน 2558

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวแม่เหียะ...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เดินทางไปรับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
17 พฤศจิกายน 2558

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ และอุทยานหลวงราชพกฤษ์ โดยท่านบุญเลิศ บูรณุปรกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าทุกส่วนงาน จัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 4 บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอคำหลวง เพื่อเป็นเครื่องควบคุมสังคมให้ละ ลด เลิกอบายมุข หันหน้าเข้าวัดเพื่อทำบุญและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลแม่เหียะและอุทยานหลวงราชพกฤษ์ 
28 ตุลาคม 2558

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกิจกรรม วิ่งรักษ์โลก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
19 ตุลาคม 2558

เมืองแม่เหียะเห็นชอบเปิด สภ.ราชพฤกษ์ เพื่อชุมชน
 เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับ สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถานีตำรวจภูธร ราชพฤกษ์ ซึ่งแยกมาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่  เพื่อบริการประชาชนในเขตตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด โดยได้ทำประชาพิจารณ์ และผ่านมติสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นที่เรียบร้อย
 พ.ต.อ. วีระยุทธ  ประสพโชคชัย  ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน เมืองแม่เหียะ มีความเจริญอย่างรวดเร็ว  มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยคำ ประกอบกับมีจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด รวมถึงประชากรแฝง อีกเป็นจำนวนมาก จำนวนคดี เฉลี่ยต่อปี ประมาณ 750 คดี อีกทั้งการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เมื่อเกิดเหตุร้ายแจ้งไปทาง สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กว่าจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุต้องใช้เวลานาน  เนื่องจากประสบปัญหาของระยะทางและ การจราจร  ด้วยเหตุนี้ ตำรวจภุธรภาค 5 จึงมีแนวคิดในการ จัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ ขึ้นในเขตรับชอบของตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด จึงได้มีการตรวจสอบความพร้อมและความสะดวกในการเดินทาง จึงเห็นชอบใช้ตำบลแม่เหียะ เป็นสถานที่ในการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชฤกษ์ โดยขอใช้เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็นสำนักงานชั่วคราว
 ทั้งได้มีการทำประชาพิจารณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนทุกภาค เข้ารับฟังความสำคัญ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ ขึ้น โดยทุกภาคส่วนเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ในเขตตำบลแม่เหียะ รวมถึงเห็นชอบให้มีการใช้อาคารสโมสรสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นสำนักงานชั่วคราว
 จากนั้น นายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้นำ เสนอเพื่อขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  โดยการนำของนางอัจฉราวรรณ  จันทร์เจนจบ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจในเขตตำบลแม่เหียะ และมีมติเห็นชอบให้ใช้อาคารสโมสรกีฬาเป็นสำนักงานชั่วคราว ทั้งสิ้น 17 เสียง ประธานสภางดออกเสียง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแม่เหียะ 
 นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีกล่าวว่า นับว่าเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทั้งตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด เป็นอย่างมาก ที่มีสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์  มาตั้ง เพื่อดูและความสงบสุขให้กับพื้นที่รับชอบ ซึ่งโครงสร้างการทำงานจะคล้ายกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ โดยประชาชนจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการมาแจ้งความและขอใช้บริการ  หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถถึงที่เกิดเหตุได้โดยเร็ว 
 ผกก.สภเมืองเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้เสนอมติความเห็นชอบและความพร้อมในการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรราชพฤกษ์ เข้าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 พร้อมกับ อีก 6 สถานีตำรวจ ในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ได้แก่ สภ.ช่อแฮ  สภ.ห้วยไคร้, สภแม่โจ้, สภ.เขลางค์นคร  สภ.นิคมอุตสาหกรรม และสภ.บ้านดู่  ซึ่งหากเห็นชอบจะเร่งดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในการเตรียมความพร้อม  ทุกภาคส่วน ทั้งอาคารสำนักงาน  และกำลังพล ให้แล้วเสร็จ  โดยคาดว่าหากไม่ติดขัดอะไร น่าจะเปิดได้ในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เหียะ และตำบลป่าแดด ต่อไป

03 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ
จัดโครงการเทศบาลสีขาว โดยตรวจหาสารเสพติดปลอดยาเสพติด สารแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ ในกลุ่มข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน


03 กันยายน 2558

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2