เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายชุมชนร่วมโครงการให้ความรู้การป้องกันการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
09 มกราคม 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 19.19 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายชุมชนและพสกนิกรเมืองแม่เหียะ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดต้นปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 ธันวาคม 2559

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้า ราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามคม 2559 หน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยาประธานในพิธี,ผู้แทนหน่วยงาน, หัวหน้าส่วนราชการ,และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 22.00 น. หลังจากมีการประกาศอันเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วม พิธีย่ำฆ้อง กลองระฆัง พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาตามโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และทั่วโลก ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยาประธานในพิธี พร้อมนายอำเภอเมืองเชียงใหม่,หน่วยงานทหาร ตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามคม 2559 เริ่มพิธีเวลา 06.30 น.หน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ การฟ้อนเทียน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในงาน พร้อมผู้แทนสื่อมวลชน,หน่วยงาน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมประจำเดือนสัญจร เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในการประชุม ณ ห้องธนาวรรรณเทศบาลเมืองแม่เหียะ
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะร่วมประชุม
"แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ"
โดย มี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดประชุม " ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร.
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง.เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีและร่วมปั่นจักรยานในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ และการเต้นแอโรบิค ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง.เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมผู้ประกอบการหอพักและห้องเช่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ
06 ธันวาคม 2559

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯปลัดเทศบาล ข้าราชการเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี พัฒนา ทำความสะอาด ทางขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ณ จุดรับผิดชอบ กิโลเมตรที่ 13-14 ทางขึ้นพระตำหนัก.
23 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.39 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา.ตัวแทนหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร พสกนิกรตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 14ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พสกนิกรตำบลแม่เหียะ ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
15 ตุลาคม 2559

วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมรับฟังบรรยาย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร โดยท่าน วิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
08 ตุลาคม 2559

วันที่ 10ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู้นำชุมชน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำองค์กรเครือข่าย,อสม,อพม, สาวรำวง,ชมรมผูสูงอายุ, สตบ.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ ร่วมต้อนรับคณะประเมินรางวัลพระปกเกล้า รอบสุดท้าย ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ, โรงเรียนผู้สูงอายุ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
10 ตุลาคม 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น.  นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินธรรมาภิบาล ประจำปี 2559

15 กันยายน 2559

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2