เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744
วันที่ 30ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นาย ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ตำรวจ,ทหาร ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมต้อนรับท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล บ้านป่าจี้ ม.3 และจุดบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2560

วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร แม่เหียะ ประธานสภาสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ ร่วมเปิดโครงการฝึกซ้อมและทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 โดยวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงขั้นสูง ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
31 กรกฎาคม 2560

วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร แม่เหียะ ประธานสภาสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์"BigCleaningDay ลำน้ำคูคลอง"กำจัดวัชพืช ผักตบชวา กีดขวางทางน้ำ โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ ลำเหมืองร้องเรือคำ เขตติดต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะและ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรณ 28 กรกฏาคม 2560 ขอขอบคุณ ช่างภาพ ดินขอแม่เหียะ
28 กรกฎาคม 2560

พิธีรับมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรม (ปั่นไปปลูก) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.39 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ,สร้างวิหารพระเจ้าทันใจ,บรรจุหัวใจพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ วัดตำหนักศิริมังคลาจารย์ ม.1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
07 มิถุนายน 2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ร่วมต้อนรับคณะนาง วาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ ชีวิตใหม่ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
06 มิถุนายน 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และตำบลใกล้เคียง ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่,อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย,นักเรียน, นักศึกษา.ชาวตำบลแม่เหียะ ,อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย ท่านประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งและหญ้าแฝก โดยรอบ ณ บริเวณบึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ,เชิงวัดพระธาตุดอยคำและฌาปนสถาน ม.๑,๑๐ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
05 มิถุนายน 2560

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และตำบลบ้านปง ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่,อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย,นักเรียน, นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้,เครือข่าย ทสม.ชาวบ้านแม่เหียะในและบ้านปง ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ปลูกป่า เพื่อพ่อ ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ สองฝั่งดอย ณ บริเวณยอดดอยกอมเขตติดต่อตำบลแม่เหียะและตำบลบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่
04 มิถุนายน 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยคำและประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี 2560 โดยท่าน เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่, ผู้กำกับการ สภอ.เมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยคำและประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ประจำปี 2560 โดยท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ท่ามกลางสายฝน ณ ศาลปู่แสะย่าแสะเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2560

สภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดย นางจินตนา โนวิรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อขอความเห็นชอบและยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติ ปี 60 และเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
28 เมษายน 2560

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้สุงอายุ ตำบลแม่เหียะ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองที่ผ่านมา
23 เมษายน 2560

วันที่ 21เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม โดยท่าน ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ วัดท่าข้าม ม.4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
21 เมษายน 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการกองงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ,พนักงานเทศบาล ร่วมรดน้ำดำหัวท่านสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาส ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ ๒๕๖๐ และร่วมรับการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลโครงการนวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
20 เมษายน 2560

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2