" เมืองแม่เหียะ ไร้สี สามัคคีปรองดอง "   ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแม่เหียะ บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 053-805182

Not Found

|<<<1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2


เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183   E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 www.maehia.go.th