เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถาม โทร : 053-276491 หรือ 053-805182 ตลอด 24 ชั่วโมงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภา มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโครงการ โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
08 พฤษภาคม 2558

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภา มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโครงการ พี่สอน น้องเรียน ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
08 พฤษภาคม 2558

ในช่วงค่ำ วันที่ 24 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองแม่เหียะนำโดยนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องเทศบาลฯ ขึ้น มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ
27 เมษายน 2558

เช้าวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และร่วมทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล พร้อมทั้งยังมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงาน จ้างหน้าที่ ที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี จำนวน 17 ท่าน ณ ห้องประชุม 80 พรรษา รวมใจ
27 เมษายน 2558

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ภายใต้การนำของนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักภายในชุมชน เนื่องในวันเทศบาล เพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกับประชาชนในการทำความสะอาดพื้นที่ถนนของชุมชน ตำบลแม่เหียะที่ 10 หมู่บ้าน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ที่สวยงามของตำบลแม่เหียะ นอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาลในประเทศไทย ตลอดจนความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
27 เมษายน 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 18.00 น. ท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการรถ 2 แถว 4 ล้อแดง บริเวณเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ได้ร่วมกันต้อนรับท่านชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ระหว่างวันที่ 11- 15 เมษายน 58 เพื่ออำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ บนวัดพระธาตุดอยคำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้
10 เมษายน 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับท่านชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เดินทางมาเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ป้อม ชรบ.หมู่ที่ 3 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากช่วงเทศกาลหยุดยาว 9-15 เมษายน 2558 นี้
10 เมษายน 2558

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 16.00 น. เจ้าหน้ากองสาธารณสุขร่วมกันอสม.ตำบลแม่เหียะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกันออกแจกหน้ากากอนามัย บริเวณตลาดสดแม่เหียะ เนื่องจากช่วงนี้เมืองเชียงใหม่เข้าสู่ช่วงวิกฤตในเรื่องหมอกควัน 
16 มีนาคม 2558

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด ท่านกำนันตำบลแม่เหียะ ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน ร่วมให้การต้อนรับท่านประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจราชการของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุมธนาวรรณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
13 กุมภาพันธ์ 2558

  วานนี้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำทีมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดเวทีประชาคมแผนชุมชนระดับตำบล รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อการปฎิรูปประเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
  ซึ่งเวทีการจัดงานดังกล่าวเป็นเวทีประชาคมระดับตำบล เป็นกระบวนการ การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลแม่เหียะ ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ นำปัญหาความต้องการโครงการ/กิจกรรมของชุมชน มากำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตามแนวทางของรัฐบาล ที่ได้มีนโยบายให้ปฎิรูปประเทศไทย โดยจะดำเนินการเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในทุกๆด้าน จากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้น นำมาแก้ไข พัฒนา ปฎิรูปประเทศไทย ต่อไป
09 กุมภาพันธ์ 2558

    ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับพิธีเปิดสนามกีฬาเทศบาลเมืองเม่เหียะ ในช่วงเช้า มีท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่เหียะ นำทีมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน สถานศึกษา ร่วมพิธีทางศาสนา ในการเปิดสนามกีฬา แห่งใหม่ ของเมืองแม่เหียะ
30 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ท่านนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และท่านทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีตสส.เขต 1 เชียงใหม่ พร้อมทั้งท่านประธานสภา ท่านกำนันตำบลแม่เหียะ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมเหียะ ร่วมกันมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุในตำบลแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
26 มกราคม 2558

เย็นวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ และพุทธศาสนิกชนตำบลแม่เหียะ ร่วมกันตั้งขบวนแห่สมานศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ แก่ท่านพระครูอาภัสรัตนธาดา เจ้าคณะตำบลแม่เหียะเนื่องในโอกาสรับสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท ณ วัดต้นปิน หมู่ที่ 5
12 มกราคม 2558


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดยท่านายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับเด็กๆทั้งในและนอกตำบลแม่เหียะ จัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยในงานมีกิจกรรม ฐานเรียนรู้ต่างๆ และอาหาร เครื่องดื่ม จากผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน
12 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2557 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะได้มีพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับฝ่ายปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดโครงการขึ้น ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ โดยสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกอาสาสมัครตำรวจ (อส.ตร.) ชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณ ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้
29 ธันวาคม 2557

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2