เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นาย จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะทำงาน ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวิชาการและนวัฒกรรมของดีเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ "เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง " ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่
22 มีนาคม 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลแม่เหียะ ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมภัตตาคาร อาหารจีน ตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเขียงใหม่
09 มีนาคม 2560

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดนิทรรศการชุมชนต้นแบบความดี สืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชา โดย จัดบูท ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยท่าน วิษณุ เครืงาม รองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ จังหวัดเชียงใหม่
01 มีนาคม 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจับรางวัล ตามโครงการชำระค่าธรรมเนียมขยะทั้งปีมีรางวัล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทางงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองแม่เหียะจะได้ติดต่อกลับและประกาศรายชื่อ เพื่อรับมอบของรางวัลต่อไป..
01 มีนาคม 2560

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายและรั้วโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.19 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายชุมชนและพสกนิกรเมืองแม่เหียะ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 18.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ตำบลแม่เหียะ ร่วมโครงการรณรงค์ Big Cleaning Day และพธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)เชียงใหม่สู้ภัยไข้เลือดออกปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนตำบลแม่เหียะร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (รุ่น 3 ม.3 ,ม. 4,ม.9 )ณ ร้านอาหารตูลู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

23 มกราคม 2560

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู้แทนหน่วยงาน,ประชาชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
16 มกราคม 2560

วันที่19 มกราคม 2560 คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ เครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดตำหนัก หมู่ที่ 1เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
20 มกราคม 2560

วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนตำบลแม่เหียะร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (รุ่น 2)ณ ร้านอาหารตูลู่ อำเภอเมืองเชียงใหม
16 มกราคม 2560

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนตำบลแม่เหียะร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ร้านอาหารตูลู่ อำเภอเมืองเชียงใหม
09 มกราคม 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตระกูล ณ บางช้าง คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ พระบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ,ประชาชน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ มารศรี ณ บางช้าง ณ ฌาปนสถานบ้านดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
09 มกราคม 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
09 มกราคม 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดงานคืนความสุขให้ผู้สูงอายุบ้านท่าข้าม ณ วัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
09 มกราคม 2560

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2